Rrëfimet e Arbërit. Vepra letrare IV. Botim kritik pëgatitur nga Fiorella De Rosa