Alteritatea ontologică a poetului. Nichita Danilov şi graniţa interioară