Hümanizm ya da Nihilizm. Batılı Paideia’nın Büyüklüğü ve Sefaleti