QYTETËRIMI I VOSKOPOJËS DHE SHEKULLI I ILUMINIZMIT NË BALLKAN - Konferencë shkencore ndërkombëtare